Bedrijfsmiddelen Lease.

HVL werkt onder andere samen met A&F Finance als partner voor zakelijke financieringsvraagstukken. Voor zelfstandige ondernemers beschikken wij hierdoor over een goed netwerk om de financiering van bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, auto’s, blanco kredieten of leningen voor privédoeleinden onder te brengen. We kijken met u naar de meest optimale financieringsconstructie. Soms is het beter uw werkkapitaal vrij te houden, door de geplande investering geheel of gedeeltelijk te financieren.

Waarom zakelijk financieren?

  • 100% financiering van het investeringsbedrag mogelijk
  • Geen eigen (hoge) investeringskosten
  • Liquiditeitspositie blijft intact
  • Vereenvoudiging budgetbeheer
  • In sommige gevallen maximale investeringsaftrek mogelijk

Polyjet Objet 24 Nieuw vanaf € 15.000 ex B.T.W.

Looptijdlease bedrag per maandslottermijn
60 maanden
v.a. € 289,34n.v.t.
48 maandenv.a. € 351,53n.v.t.
36 maandenv.a. € 455,60n.v.t.